top of page
  • Instagram
  • Instagram
  • Instagram
​H036DIE_W COLLECTION banner 4.jpg

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
De webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer
opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
De uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken,
beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren,
bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van
rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina
gebruikt;
De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of
videofragmenten en/of andere objecten;
Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en
zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken
stemt u in met deze disclaimer.


Copyright ALLY 036®. Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud op deze website van
ALLY 036®, zoals tekst, grafisch materiaal, logo's, foto’s, ontwerpen, tekeningen, knop
pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, gegevenscompilatie,
arrangementen en andere dingen, is het exclusieve eigendom van ALLY 036® en is
beschermd door copyright en diverse (internationaal) wetgeving. Niets uit deze website
mag worden gekopieerd, veranderd, gedistribueerd of openbaar gemaakt worden op
welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ALLY 036®.
ALLY 036® is een geregistreerd merk.


De content is door ALLY 036® met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de
eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van
het getoonde. ALLY 036® is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website
gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. De content is door de
eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen
aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De
eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde
bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.


De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de
webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn
aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de
webpagina monitoren. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers,
licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en
vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d.,
inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld
ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke
wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
Door het gebruik van onze site gaat u akkoord met onze websites disclaimer. Als wij
besluiten om onze disclaimer te wijzigen, vind u deze veranderingen op deze pagina.

bottom of page